REVOLUTION

ELLER RING PÅ

42 59 20 07

Aakjær og revolutionerne

 

Foredraget handler om de franske og russiske revolutioner og den påvirkning de havde på de europæiske samfund samt Aakjærs liv og forfatter-skab.

 

Aakjær læste meget om de franske revolutioner 1789, 1830 og 1848 og senere 1871.

 

Hele denne læsning kom til at påvirke ham socialt og politisk. Læsningen passede også ind i de avisartikler han læste i sine opvækstår. Her spillede konseilspræsident J.B.S. Estrup, der var Højres ledende figur, en helt afgørende rolle. Han var det nærmeste Danmark efter Grundloven 1849 kom på en diktator og dermed et diktatur.

 

På trods af, at Folketinget havde en Venstreflertal, regerede Estrup på dekreter og provisoriske finanslove i årene 1884 - 94.

 

Aakjær er født i 1866 og var 18 år, da Estrup spiller med musklerne. Han er under uddannelse i København og læser om de forandringer, som Estrups provisoriske finanslove fører med sig.

 

Aakjær er politisk aktiv, og er med i ungdomsorganisationer, som ønsker at fastholde demokratiet.

 

Aakjær kommer tilbage til hjemegnen og begynder at modarbejde Estrup. Det sker bl.a. ved foredrag om de franske revolutioner. Estrup ønsker at forbyde forsamlingsfriheden, da det kan skabe uro. Det forbud trodser Aakjær og holder foredrag om tidens diktatur, hvor han anbefaler et opgør med Estrup.

Estrupfolkene hører om disse foredrag, der bliver kaldt ”Revolutionen i Fly”. Aakjær bliver fængslet!

 

Aakjær er bestemt ikke meget for at iklæde sig kongens klæder. Han er meget harm, da han opdager at Estrup lader sig inspirere af Napoleon d. 3.´s ”La Défense”! En forsvarspolitik, hvor man kun vil beskytte regeringen og hovedstaden.

Hvad så med resten af landet?

 

Estrup sætter gang i Københavns befæstning, der først bliver afsluttet i 1918.

Det er selvfølgelig med til, at Aakjær foreslår en  kulturkamp ”Den jyske Bevægelse”

 

Men også den russiske revolution i 1917 fik meget stor betydning for Aakjær. Aakjær blev i 1917 indstillet til Nobelprisen. Selvom Aakjær fik fornemme anbefalinger fra litteraterne, får han ikke prisen, da Nobelkomiteens formand ikke brød sig om social engagerede forfattere.

 

Aakjær er ikke revolutionær, men hylder reformarbejdet på sociale område. Samtidig ønsker han beskyttelse af naturen og demokratiet. De tre elementer i samspil med hinanden er han meget ene om, på det politiske og litterære område. Det er i sig selv revolutionært.