LIV


Foredrag om Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab!

ELLER RING PÅ

42 59 20 07

Barndom – udgivelser – begravelsen – eftermæle.


Aakjær skrev 4 livserindringer, der meget fint dækker Aakjærs liv og forfatterskabet. I erindringerne graves tekstelementer frem, der forholder sig til Aakjærs liv, og som finder plads i Aakjærs lyrik og prosa.


Aakjær havde et helt usædvanligt liv. Han er født til at være en almindelig bonde og blev døbt Jeppe Jensen. Det sted hvor han blev født, kunne han forvente også at dø. Det kom til at gå helt anderledes!


Aakjær blev født den 10. september 1866 i landsbyen Åkjær syd for Skive, tæt på Karup Å. Gården han var født på lå på engarealet helt ud til åen. Engarealet var meget vanskelig at dyrke med den tids redskaber. Gården gav ikke meget til husholdningen. Samtidig var faderen indkaldt til militærtjeneste i 1864, men faderen frikøbte sig gennem en karl. Karlen nåede ikke til fronten, og vendte tilbage til Åkjær for at få det lovede beløb. Det kostede rigtig dyrt.


Jeppe Aakjær kom til at mærke fattigdommen, da han som 10-årig blev sendt hjemmefra som hjorddreng på en nabogård. Her kom han på egen krop til at føle de elendige vilkår tyende havde på gårdene. Oplevelsen blev senere transformeret til det første læserbrev, som blev sendt og optaget i Skive Folkeblad den 17. marts 1870, hvor Aakjær fortalte om karlekamrenes elendige forfatning. Det blev indledningen til hans sociale engagement. Og det blev anledningen til bogen ”Vredens Børn”, der udkom i 1904.


I 2016 kunne Aakjær være blev 150 år, hvilket blev fejret overalt i Danmark med godt 500 arrangementer. Et af de helt store arrangementer var Jenlefesten, der i 2016 tiltrak 1300 gæster.

Aakjær døde den 22. april 1930 af hjertestop på Jenle. De store aviser havde alle meget store artikler om begravelsen, der var en statsmand værdig. Man mener, at 150.000 tog afsked med Aakjær på vejen fra Jenle til København. Den daværende statsminister Thorvald Stauning holdt tale ved kisten.


Aakjærs forfatterskab har 3 bærende pæle. Han var gennem hele sit liv meget optaget af de fattiges uretfærdige sociale liv og samtidig kæmpede han for beskyttelse af naturen. Den kombination var han måske ene om i verdenslitteraturen. Desuden ønskede han, at demokratiet skulle være for alle.


Aakjærs forfatterskab har været med til at ændre dansk lovgivning. ”Vredens Børn”, der kommer i 1904 er medvirkende til at tyendeloven bliver fjernet. ”Paa Aftægt” får betydning for sociallovgivningen i Kanslergadeforliget i 1933.


Af andre værker, der vil blive fortalt ganske lidt om er: ”Bondens Søn” og ”Pigen fra Limfjorden”, henholdsvis Aakjærs første og sidste roman.


Selve foredraget vil blive afviklet gennem fortællinger, diasserie fra Aakjærs liv og Aakjærs sange.


Henning Linderoth


Aakjær skrev sine Livserindringer i perioden 1926 til 1930. Han udgav selv de 3 af 4 bind. Det 4. bind blev redigeret af Georg Saxild og udgivet posthumt 1934.

I 2010 udgav Henning og Vinnie Linderoth en ny udgave, hvor de 4 bind var samlet i 2 bind. Desuden blev der indsat en lille hæfte om Nannas Jenle samt et navneregister.