LIMFJORDEN


FOREDRAG OM LIMFJORDEN

SKILDRET GENNEM KUNSTEN

ELLER RING PÅ

42 59 20 07

Om Vest-Limfjorden


»Det folkelige gennembruds VestLimfjordstopos gjorde det kunststykke at flytte Oehlenschlägers Danmarksbillede vestover med bibeholdelse af det væsentlige, men dog med et præg af noget mere folkeligt, barskt, åbent og frit. Og det har været en blivende arv fra VestLimfjordsegnen i dansk litteratur«.


»verdslig dyrkelse af den frugtbare, fornyende livsdyrkende, vitalitet og frodighed - sådan som Vestlimfjordens små intime vige og bredninger og dens harmoniske møde mellem land, vand og foretagsomhed gav et billede af.«


Professor Anker Gemsøe, Aalborg Universitetscenter har beskrevet Vest-Limfjords-toposen.


Men hvad er en topos. Ordet bliver grundigt belyst i foredraget. Både ordets oprindelse, der bl.a. kommer fra Aristoteles. Topos henviser til et sted og ser på dette sted viden. En viden som stedet på mange måder har for sig selv. Samtidig er det svært at definere, da det er meget flydende og ikke har fastlagte grænser. Og så alligevel! Inden for dialektforskning kan man 'nogenlunde' afgræse bestemte ord! Men det moderne liv med flytning til det urbane liv kan det være svært.


Samtidig kan det være svært for folk, der er opvokset i agrare samfund langt fra det urbane - at begå sig i urbane studiemiljøer. Er man opvokset i det urbane studiemiljø eller har man eller en ny familie gennem studiet tilegnet sig dette miljø, kan det være svært at flytte ud i en landsby og derfra se verden.


Foredraget vil ikke komme direkte ind på ovenstående problematikker, men se de historiske og livsfaktorer, der har været med til at skabe Vest-Limfjordens topos.