BONDENS


OM FOREDRAGET

ELLER RING PÅ

42 59 20 07

Foredraget om Aakjærs "Bondens Søn" er en god forberedelse på det urbane sammenbrud. Eller du kan tage et 8-ugers kursus i de svenske skove, hvor du lærer at slagte en høne!

"Back to nature" kalder man filosofien!

Man glemte det grundlæggende, at fortælle, at hønen er købt på en nærliggende gård, og hele sit korte liv aldrig været inde i skoven.

I foredraget kommer du ikke med ind i naturen, men du kommer ind i den bagvedliggende filosofi, der gør op med Sandheden løsrevet fra "stedet". Det er opgøret med universaliteten, som universiteterne har fået deres navn fra.

Topologien bliver i stedet beskrevet. Begrebet topos kommer fra Aristoteles, og beskriver de tanker, der fødes ud af et steds natur, som påvirker mennesker.


»Det folkelige gennembruds VestLimfjordstopos gjorde det kunststykke at flytte Oehlenschlägers Danmarksbillede vestover med bibeholdelse af det væsentlige, men dog med et præg af noget mere folkeligt, barskt, åbent og frit. Og det har været en blivende arv fra VestLimfjordsegnen i dansk litteratur«.

Og senere i foredraget.

»verdslig dyrkelse af den frugtbare, fornyende livsdyrkende, vitalitet og frodighed - sådan som Vestlimfjordens små intime vige og bredninger og dens harmoniske møde mellem land, vand og foretagsomhed gav et billede af.«

Anker Gemsøe, Aalborg Universitetscenter, foredrag på Aakjærs Kunstnerhjem.


I foredraget skal vi se på begrebet topos og gøre den almen og placere den ind i Vestlimfjordens verden, der var præget af studedrift, handel med mejeriprodukter og handel med teglprodukter ud i verden.

I 1825 brød Vesterhavet igennem Aggertange og ind i Limfjorden. Det blev i første omgang en katastrofe for beboerne nord for Limfjorden og Limfjordens fiskere. Deres handelsruter med stude og norsk isenkram sydpå brød sammen. Blandingen af salt- og ferskvand gjorde det af med både planter og dyrliv.

I løbet af få år blev der bygget skibe, der kunne sejle ud i verden med alle mulige varer. I Vestlimfjorden opstod der omkring havnene en række handelshuse og fabrikker. Nye fisk kom ind i fjorden og skabte en rigdom af planter og dyr.

Nye idéer kom også til. Tanken om kooperativer, hentet i England åbnede Danmarks første brugsforening i Thisted.

J. P. Jacobsen fra Thisted lod sig inspirere af Darwin til den naturalisme, som han blev kendt for. Ikke mindst Jacobsens oversættelsen af Darwins "Arternes Oprindelse" kom til at påvirke alle Vestlimfjordens forfattere omkring år 1900. Der opstod en koloni af forfattere, som blev kaldt "Den jyske bevægelse". Udover Darwin blev de også påvirket af den tyske filosof Nietsche.

OM BOGEN

Lektørudtalelse

Forfatter: Jacob Holm Krogsøe

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bondens søn fungerer som fremragende introduktion til Jeppe Aakjærs forfatterskab, og samtidig er kortromanen et fornemt stykke litteratur i sig selv

Beskrivelse

Med Aakjærselskabets seneste udgivelse får vi en samlet pakke, der både indeholder et forord, Jeppe Aakjærs debutroman, et efterskrift samt digte og en cd, hvor disse digte, er tilsat musik og sang af Peter Abrahamsen m. fl. I forordet beskriver Henning og Vinnie Linderoth fra Aakjærselskabet, hvordan og hvorfor man har grebet Aakjær an på denne måde, hvor man har gjort sproget mere moderne. Og så følger Bondens søn, der kan beskrives som en kortroman, hvor vi følger bondedrengen Jens fra barn til ung mand - en dannelsesrejse, hvor Jens går fra bondesamfundet til byen og tilbage igen. Men samtidig er det Aakjærs opgør med indre mission og et vidnesbyrd om en ung forfatter, der eksperimenter med romanformen. Det kræver lidt tilvænning at læse Aakjær, men når man først er blevet lukket ind, forlader man ikke fortællingen, som bliver hængende længe efter endt læsning. I det glimrende efterord af professor Johannes Nørregaard Frandsen belyses flere elementer ved Aakjærs forfatterskab og desuden følger en fin fortolkning af Bondens søn

Sammenligning

Steen Steensen Blicher, der har været en stor inspirationskilde for Aakjær, ville være oplagt at læse og Aakjærs første digtsamling Derude fra Kjærene eller Aakjærs selvbiografi Fra min bitte-tid

Samlet konklusion

Fornem introduktion til Aakjærs forfatterskab og samtidig en meget spændende fortælling