FORLAG

Virksomheden DUPS Consult I/S blev stiftet den 1. januar 1997 af 4 personer. I dag ejes virksomheden af Henning og Vinnie Linderoth. Virksomheden arbejder med "Forelæsninger" og formidling gennem websider og forlag.  Virksomheden ejer forlaget "Forlaget DUPresS". 


Henning Linderoth har fra 2003 til 2018 været formand for Aakjærselskabet og siddet i Jenleudvalget. Vinnie har været med i bestyrelsen fra 2006 til 2018. De har begge været frivillige siden Aakjærselskabets stiftelse i 1980. Vinnie har desuden været med i Jenleudvalget siden 1994 og til 2018.