FORLAG

Forlaget DUPresS &

Forlaget Jenle


Virksomheden DUPS Consult I/S blev stiftet den 1. januar 1997 af 4 personer.

(CVR 19791971)

I dag ejes virksomheden af Henning og Vinnie Linderoth. Virksomheden arbejder med "Forelæsninger" og "Formidling" gennem websider og forlag.  Virksomheden ejer "Forlaget DUPresS" og indtil 1. januar 2022 "Forlaget Jenle". Forlaget Jenle blev da givet til Aakjærsel-skabet. 


Forlaget Jenle havde som formål, at tilrettelægge udgivelse og layout, som en privat virksomhed og videregive trykning og distribution til Aakjærselskabet.

Ved den første udgivelse betalte DUPS Consult I/S også for trykning og distribution og kunne selv finde sponsor-penge efterfølgende. 


Henning Linderoth har fra 2003 til 2017 været formand for Aakjærselskabet og siddet i Jenleudvalget. Vinnie har været med i bestyrelsen fra 2006 til 2017. De har begge været frivillige siden Aakjærselskabets stiftelse i 1980. Vinnie har desuden været med i Jenleudvalget siden 1994 og til 2017.