FORLAG

Virksomheden DUPS Consult I/S blev stiftet den 1. januar 1997 af 4 personer. I dag ejes virksomheden af Henning og Vinnie Linderoth. Virksomheden arbejder med "Forelæsninger" og formidling gennem websider og forlag.  Virksomheden ejer forlagene: "Forlaget Jenle" og "Forlaget DUPresS".


Henning Linderoth har fra 2003 til 2018 været formand for Aakjærselskabet og siddet i Jenleudvalget. Vinnie har været med i bestyrelsen fra 2006 til 2018. De har begge været frivillige siden Aakjærselskabets stiftelse i 1980. Vinnie har desuden været med i Jenleudvalget siden 1994 og til 2018.